De Rotterdamse Peuterschool

Binnen de locaties van OBS Delfshaven hebben we twee Peutergroepen, op elke locatie één. Hiervoor werken wij nauw samen met Peuter en Co. In de peutergroepen kunnen kinderen alvast wennen aan school. Er is extra aandacht voor de taalontwikkeling en ouders worden actief betrokken bij het proces. Peuters leren hier een aantal basisvaardigheden waar ze op de basisschool weer veel aan hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zitten op een stoel en het wachten op je beurt. De leidsters van de peutergroepen werken samen met de leerkrachten van de basisschool, zodat de overgang van peuter naar kleuter goed verloopt.

Wilt u uw kind inschrijven op de Peuterschool, neem dan contact op met één van de leidsters of rechtstreeks met Peuter & Co.

Terug