Landelijke Staking Primair Onderwijs

Landelijke Staking Primair Onderwijs

Donderdag 22 juni 2017

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Door PO-front zijn acties aangekondigd om meer aandacht te vragen voor de werkdruk in het basisonderwijs en de lage salarissen.


In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp. De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. De kwaliteit van het onderwijs komt hiermee in gevaar!


In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep PO in actie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering.


Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf! We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.


Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. OBS Delfshaven steunt, in overleg met de MR, deze actie, en opent de schooldeur dus pas om 9.30 uur.


Op dezelfde dag wordt in Den Haag door leerkrachten en ouders een petitie overhandigd aan premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het onderwijs, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.


Concreet:


Op dinsdag 27 juni start de school een uur later en wordt uw kind om 9.30 uur op school verwacht.


Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de locatieleiders.


Met vriendelijke groet,
Angelique Snoei-Baan
Directeur OBS Delfshaven

Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl